ΩΡΛ

clinic Info Surgery

ΩΡΛ

Στο ΩΡΛ τμήμα μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις όπως:

  • αδενοτομές
  • αμυγδαλεκτομές
  • τυμπανοτομές
  • τυμπανοπλαστικές
  • ρινικού διαφράγματος
  • ωτοσκλήρυνσης
  • ενδοσκοπικά χειρουργεία λάρυγγα
  • χειρουργεία τραχήλου
  • ρινοπλαστικές
  • λαρυγγοσκοπήσεις