Νεφρολογικό Ιατρείο

Νεφρολογικό Ιατρείο «Ευαγγελισμός»

Σχετικά με το Νεφρολογικό Ιατρείο

Στο Νεφρολογικό Ιατρείο «Ευαγγελισμός» παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν την πρόληψη, διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία του συνόλου των παθήσεων των νεφρών και των συστηματικών τους επιπλοκών.

Στο ιατρείο πραγματοποιείται εκτίμηση και παρακολούθηση ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια, υπερτασική και διαβητική νεφροπάθεια, καρδιονεφρικό σύνδρομο, σπειραματοπάθειες (δυνατότητα διενέργειας βιοψίας νεφρού), νεφροπάθειες αυτοάνοσων νοσημάτων, κληρονομικές νεφροπάθειες, διαταραχές του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρολιθίαση, λοιμώξεις του ουροποιητικού, μεταμόσχευση νεφρού και προετοιμασία για ένταξη ασθενών σε αιμοκάθαρση. Εκτιμήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

Νεφρολογικό Ιατρείο Νεφρολογικό Ιατρείο

Υπεύθυνος Ιατρείου Δρ. Λουτράδης Ν. Χαράλαμπος

Ο υπεύθυνος ιατρός του Νεφρολογικού Ιατρείου «Ευαγγελισμός», Δρ. Λουτράδης Ν. Χαράλαμπος, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και έχει ολοκληρώσει την ειδικότητα της Νεφρολογίας στη Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Έχει λάβει με άριστα το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κλινική Ερευνητική Μεθοδολογία από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Εκπόνησε στο ΑΠΘ τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τη διαχείριση της υδατικής υπερφόρτωσης, της αρτηριακής πίεσης και των καρδιαγγειακών επιπλοκών στους ασθενείς σε αιμοκάθαρση και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα το 2019 με βαθμό άριστα με διάκριση.

Ολοκλήρωσε τη μετεκπαίδευσή του στην Κλινική και Επεμβατική Νεφρολογία στο Department of Renal Medicine του Queen Elizabeth Hospital, University Hospitals of Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εξειδικευτεί στη διενέργεια υπερήχου των πνευμόνων από την Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Εταιρεία (ERA-EDTA) και στη διαχείριση της Διαβητικής και Υπερτασικής Νεφροπάθειας ενώ παράλληλα έχει μεγάλη εμπειρία στην διενέργεια υπερήχων σε συναφή όργανα της νεφρολογίας (νεφροί, αγγεία) για διαγνωστικούς και επεμβατικούς σκοπούς.