Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος

Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος

Ειδικός Νεφρολόγος


Βέροια, 59132, Μ. Καρακώστη 16

23310-74233

Ο Ιατρός Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πίζας στην Ιταλία. Ολοκλήρωση την ειδίκευσή του στην Νεφρολογία στο Β’Γενικό Νοσοκομείο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκε στις μεταμοσχεύσεις νεφρού στο Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο. Ο ιατρός διατηρεί για πάνω από 30 χρόνια, ιδιωτικό νεφρολογικό ιατρείο στην Βέροια.