Παθολογικό

clinic Info pathological

Παθολογικό

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στον νομό Ημαθίας, σύντομα πρόκειται να λειτουργήσει Παθολογικό Τμήμα εντός της Κλινικής «Ευαγγελισμός».

Το τμήμα θα στελεχωθεί από πεπειραμένους και καταξιωμένους ιατρούς, παρέχοντας διάγνωση και θεραπεία για όλο το φάσμα των παθολογικών παθήσεων.

Εκπληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο έναν από τους σημαντικότερους στόχους μας που είναι η συνεχής εξέλιξή μας και δεσμευόμαστε απέναντι στους πελάτες μας για την συνέχιση της προσπάθειας αυτής.