Ουρολογικό

clinic Info urological

Ουρολογικό

Στο Ουρολογικό τμήμα μπορούν να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις όπως:

  • κιρσοκήλες
  • υδροκήλες
  • Κρυψορχίες
  • διουρηθρικές επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως και προστάτη
  • Ουρητηρολιθοτομές
  • Κυστεολιθοτομές
  • Νεφρεκτομές
  • Περιτομές
  • Επεμβάσεις χαλινού