Μαιευτικό – Γυναικολογικό

clinic Info Surgery

Μαιευτικό - Γυναικολογικό

Στο Μαιευτικό - Γυναικολογικό τμήμα της Κλινικής «Ευαγγελισμός», από το 1935 έως σήμερα έχουν γεννηθεί περισσότερα από 50.000 παιδιά. Οι υψηλού επιπέδου υποδομές σε συνδυασμό με τα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα εξασφαλίζουν στη μητέρα και το νεογνό τη σιγουριά και τη φροντίδα που τους αξιζουν.

  • σύγχονες αίθουσες τοκετών / νοσηλείας
  • Δυνατότητα ανώδυνου τοκετού
  • λήψη βλαστοκυττάρων
  • δυνατότητα αποκλειστικού θηλασμού
  • παραμονή του νεογνού στο δωμάτιο νοσηλείας όποτε και για όση διάρκεια το επιθυμεί η μητέρα (rooming in)
  • δυνατότητα διαμονής του συνοδού
  • γεύματα συνοδού
  • 24ωρη υποστήριξη από έμπειρους αναισθησιολόγους & παιδιάτρους