Λουτράδης Χαράλαμπος

Λουτράδης Χαράλαμπος

Ειδικός Νεφρολόγος


Βέροια, 59132, Ελ. Βενιζέλου 13

23310-23313

Ο Ιατρός Δρ. Λουτράδης Ν. Χαράλαμπος, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ και έχει ολοκληρώσει την ειδικότητα της Νεφρολογίας στη Νεφρολογική Κλινική ΑΠΘ στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο. Έχει λάβει με άριστα το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Κλινική Ερευνητική Μεθοδολογία από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Εκπόνησε στο ΑΠΘ τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τη διαχείριση της υδατικής υπερφόρτωσης, της αρτηριακής πίεσης και των καρδιαγγειακών επιπλοκών στους ασθενείς σε αιμοκάθαρση και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα το 2019 με βαθμό άριστα με διάκριση. Ολοκλήρωσε τη μετεκπαίδευσή του στην Κλινική και Επεμβατική Νεφρολογία στο Department of Renal Medicine του Queen Elizabeth Hospital, University Hospitals of Birmingham στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει εξειδικευτεί στη διενέργεια υπερήχου των πνευμόνων από την Ευρωπαϊκή Νεφρολογική Εταιρεία (ERA-EDTA) και στη διαχείριση της Διαβητικής και Υπερτασικής Νεφροπάθειας ενώ παράλληλα έχει μεγάλη εμπειρία στην διενέργεια υπερήχων σε συναφή όργανα της νεφρολογίας (νεφροί, αγγεία) για διαγνωστικούς και επεμβατικούς σκοπούς. Διατηρεί ιδιωτικό νεφρολογικό ιατρείο στην Βέροια.