Αναισθησιολόγοι

  1. Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
  1. Ζηλιανάκη Δήμητρα
  1. Κουπίδου Τριανταφυλλιά
  1. Πατσέπας Παναγιώτης
  1. Πέτρου Βασιλική
  1. Σκουφή Ανθή
  1. Σταλίκας Δήμος