Αγγειοχειρουργικό

clinic Info Vascular surgery

Αγγειοχειρουργικό

Το αγγειοχειρουργικό τμήμα υποστηρίζει την δημιουργία αγγειακής προσπέλασης (φίστουλας, τοποθέτησης προσωρινών και μόνιμων κεντρικών φλεβικών καθετήρων αιμοκάθαρσης) από έμπειρους αγγειοχειρουργούς.