Καριέρα

Καριέρα

Εργασία στην Μονάδα Αιμοκάθαρσης «Ευαγγελισμός»

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης «Ευαγγελισμός», μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: mxa@evangelismos.gr

Εργασία στην Γενική Χειρουργική και Μαιευτική Κλινική «Ευαγγελισμός»

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Γενική Χειρουργική και Μαιευτική Κλινική «Ευαγγελισμός», μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο email: info@evangelismos.gr